EL NOSTRE FUNDADOR

ADVOCAT DAVID PEÑA I NOFUENTES

Llicenciat en Dret : Universitat Rovira I Virgili de Tarragona (1993-1997).

Escola de Pràctica Jurídica "Guillem Maria de Brocà" (1997-1998).

Doctorand en Derecho Penal : Universitat Rovira I Virgili de Tarragona (1999-2001).

El 2001 autor de la tesina "Autoria i participació en els delictes societaris" con "Cum Laude" del Tribunal composat per 3 Doctors en Dret que pertanyien a URV.

Pendent de defensar la tesi doctoral en Delictes societaris en URV, o una altra Universitat.

Advocat col·legiat nombre 708 de l´Iltre. Col·legi d´Advocats de Reus (15 de juliol de 1998).

President Plataforma Cívica Advocats especialistes en Dret Penal del Camp de Tarragona (30 de gener 2014).

Tutor de l´assignatura "Pràcticum III" de la URV (2001 fins 2006)

Professor Dret Penal i Dret Processal Penal "Escola Pràctica Jurídica" Guillem Maria de Brocà "(2004, 2007, 2008).

Fundador de DESPATX PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS (2000). (PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS S.L.P des del 2007)

Llicenciat en Comunicació per la URV (2006-2009)

Autor de publicacions jurídiques de Dret Penal substantiu i adjectiu (publicades per Revista La Llei i Actualitat Penal).

davidpenya@elabogadodavid.com
CAROLINA MORALES LÓPEZ

Advocadessa col·legiada

Examen estatal advocacia (2018)

Advocadessa col·legiada número 44.240 de l´Il-lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona

Autora del Treball de Final de Màster sobre els delictes societaris i la condició de procedibilitat

Autora del Treball de Final de Grau sobre la reforma de la LECrim en matèria d´utilització de dispositius tècnics de captació d´imatge, seguiment i de localització

Directora del Departament d´Honoraris

Especialista en Mediació (Máster de Mediació Civil, Mercantil i Familiar per la Universitat Juan Carlos I)

Especialista en Estrangeria

carolinamorales@elabogadodavid.com

Telèfon 977 317 662 i Telefax 932 990 384

JUAN FELIPE GONZÁLEZ MORALES

Auxiliar administratiu

Estudiant Economia i Contabilitat

secretaria@elabogadodavid.com


JOAN RAMON DIAZ CABEZAS

Especialista en operacions immobiliàries i assessoria

Adjunt en el Departament de Dret Laboral i Dret Immobiliari. Cursant Grau en Dret a Universitat Pompeu Fabra.

laboral@elabogadodavid.com

barcelona@elabogadodavid.com


ÀLEX SEGURA GONZÁLEZ

Estudiant Grau de Dret UIC

junior@elabogadodavid.com


VERÒNICA RAMOS GARCÍA

Advocadessa col·legiada

Grau de dret amb especial menció del dret de l’empresa i la contractació.

Màster d’advocacia especialització en Estrangeria.

Mediació civil, familiar i mercantil.

Tfg: el control d’Ofici de determinades clàusules abusives.

Tfm: El.laboració i redacció de sentència del dret de conciliació familiar i personal.

Col-legiada 2886 del Icat.

veronicaramos@elabogadodavid.com


VÍCTOR BALLBÉ SANFÉLIZ

Advocat col·legiat

Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona (2008-2013).

Curs d’Extensió Universitària, “Policia i Sistema Penal”, Universitat de Barcelona (2011-2012).

Oposicions a la Carrera Judicial i Fiscal (2013-2017).

Postgrau, Expert en Compliance Penal, Universitat de Barcelona (2016).

Curs sobre prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, ICAB (2017).

Curs d’especialització sobre el procés penal per delictes contra la hisenda pública, ICAB (2018).

Certificació compliance CESCOM e IFCA, Asociación Española de Compliance e International Federation of Compliance Associtations (2018).

Curs de comptabilitat pràctica, CEF (2018).

Curs d’especialització en Violència de Gènere (accés al torn d’ofici), ICAB (2019).

Màster en Dret Penal i Ciències Penals, Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona (2019-2020).

Advocat col•legiat nombre 41.951 del Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, des de el 9 de setembre de 2014.

Membre de l’Asociación Española de Compliance (ASCOM), des de març de 2018.

Membre de PEÑA I NOFUENTES ADVOCATS SLP des del 30.4.2020 dins del Departament de Dret Criminal (Dret Penal).

criminal-law@elabogadodavid.com